Mire jó a technológiai fejlődés?

2021.06.07.

3. rész

 

Az előző rész tartalmából

Jelen cikksorozatban egyesével vizsgáljuk meg a technológiákat, és tesszük fel azt a már-már szentségtörésszámba menő kérdést, hogy mire jó ez nekünk.

A cikksorozat 2. részében áttekintettük a következőket:

A VR (Virtual Reality, azaz Virtuális Valóság) arra jó, hogy bármiféle veszély és kockázat nélkül lemodellezzük vele a valóságot, amit felhasználhatunk tanulásra, fejlődésre, döntési alternatívák megvizsgálására.

A 3D nyomtatás arra jó, hogy drasztikusan csökkentse az ipar környezeti terhelését, perszonalizálja az ipart, tökéletesen homogén anyagot hozzon létre, valamint szerves vagy szervetlen tárgyakat nyomtasson tetszőleges precizitással.

A nanotechnológia arra jó, hogy ellenőrzésünk alá vonhassuk a mikrovilágot, betegségeket számoljon fel, és új anyagokat fejlesszen ki.

Az AR (Augmented Reality, azaz Kiterjesztett Valóság) arra jó, hogy szállíthatóvá tegye az élő tudást.

A cikksorozat második részében ezeket a technológiákat vettük végig, és vizsgáltuk meg, hogy melyik mire jó.

A sorozat záró posztjában a három legmaghatározóbbat tekintjük át, hogy megértsük, mi a jó nekünk abban, hogy ezek léteznek és folyamatosan fejlesztik azokat.

A mottónk továbbra is érvényes: A közhely az, amin nem szoktunk elgondolkodni. Tegyünk most kivételt!

Mire jó az AI?

Az AI az Artificial Intelligence, a Mesterséges Intelligencia elterjedt rövidítése. A magyar nyelvben használatos még az MI rövidítés is. Egyéni preferencia, hogy melyiket választjuk, melyik tetszik jobban. Az AI annyiból jobb talán, hogy azonnal lehet tudni, hogy mi a téma, míg az „emi”-t könnyen”mi”-nek lehet olvasni, ami összezavarhat, főleg olyan szövegben, amelyben gyakran használják a magyar szót, mint ahogyan ezúttal is.

 Az AI alapvetően egy eszme. Az ember létrehoz valamit, ami okosabb nála, ami képes átlépni a korlátait, ezáltal messzebbre jutni, és az így szerzett tudással az embert segíteni. Egyes körökben úgy fogalmaznak, hogy az AI-jal létrehozzuk saját mesterünket, aki a kezünket fogva átvezet minket abba a jövőbe, ahová soha nem jutnánk el, vagy csak nagyon hosszú idő alatt. Az AI az eszme szerint egy tökéletesített emberi elme.

A klasszikus értelemben vett, tehát eredetileg megálmodott AI képes a tanulásra, önmaga fejlesztésére, végső soron bele tud nyúlni saját kódjába, és ezáltal valami olyanná válni, amit a programozók sem láttak előre. Ezt nevezik ma Szuperintelligenciának vagy emberfeletti AI-nak.

 A mesterséges intelligencia nem algoritmus, nem célszoftver, hanem valami egészen más. Úgy nevezhetnénk, hogy matematikai entitás.

 Az, amit a mindennapokban AI-nak neveznek, nem valódi AI, mert nem képes gondolkodni, hanem csupán imitálni a gondolkodást, illetve bizonyos esetekben a viselkedést.

 Az AI arra jó, hogy messzebbre jusson az embernél gondolkodási képességben, ezáltal magasabb dimenzióba emelje a tudományos kutatást, és mentorként jelen legyen nagy horderejű döntéseinkben.

 Mire jó a Big Data?

 A Big Data nem lett lefordítva magyarra, és ennek jó oka van. Magyarul igen nehéz visszaadni azt az árnyalatot, amit a „big” szó jelent az olyan kifejezésekben, mint a „Big Pharma” vagy a „Big Tech”.

 Adattengerben élünk, hogy a szóképnél maradjunk: belefulladunk az adatáradatba. Az a gondolat, hogy az adatmennyiség, ami körülvesz bennünket, felfoghatatlan, megállja a helyét, de mindössze ennyi alapján nem érzékeltethető, hogy lényegében mit is jelent ez.

 A Válság vagy forradalomban a Big Data fejezetben a következő olvasható:

 „Galilei idejében az egész tudományos világ 1 év alatt mintegy 1100 byte adatot tudott létrehozni. Ma egyetlen obszervatórium 1 óra alatt 50 milliárd byte adatot termel. Ez azt jelenti, hogy ha a technológia megmaradt volna a 17. század szintjén, 14 ezer évbe telne létrehozni annyi tudományos adatot, amennyit ma 1 obszervatórium hoz létre 1 másodperc alatt. Láthatjuk, hogy olyan adatmennyiség áll a rendelkezésünkre, amely az emberi elme számára teljességgel felfoghatatlan, és nem csupán tovább nő minden egyes másodpercben, hanem egyre nagyobb sebességgel növekszik. Ennek a gyakorlatilag végtelen adatmennyiségnek az elemzése önálló szakterületet igényel. Életünk valamennyi problémájára a megoldás ott rejtőzhet az adatok között, csak az a kérdés, hogy rátalálunk-e az összefüggésekre, és ha igen, mikor.”

 A Big Data úgy jött létre, hogy az adattárolás ára folyamatosan zuhant, ahogyan a technológia lehetővé tette az egyre olcsóbb előállítást. A 70-es években eltárolni 1 gigabájt adatot sok ezer dollárba került, ma a felhőszolgáltatásoknak köszönhetően ezt ingyen is megtehetjük.

 Minden területen az adatmennyiség exponenciálisan növekszik, nem csak a tudományban, hanem ténylegesen az élet minden területén. Ez lehetővé tette a hibátlan felmérések elvégzését, drasztikusan emelte a marketing hatásfokát, és addig nem ismert összefüggéseket tárt fel.

 A Big Data arra jó, hogy átláthatóvá tegye a folyamatosan növekvő adattengert, és a szolgálatunkba állítsa azt.

 Mire jó az IoT?

 Az IoT az Internet of Things, a Dolgok Internete elterjedt rövidítése. Ezzel elérkeztünk az utolsó górcső alá vett technológiához, amely a negyedik ipari forradalom leglényege.

 A kibertér egy nagyon furcsa valami. Rendelkezik kiterjedéssel, de távolságokkal nem. Ez fizikailag gyakorlatilag értelmezhetetlen, itt mégis ez a helyzet. A kibertérben minden egyszerre van jelen, elvi végtelen kiterjedésben, távolság nélkül, az állandó mostban. Mielőtt valaki kérdezné, nem, ez nem filozófia, hanem létező technológia.

 A Dolgok Internete az a folyamatosan bővülő hálózat, amelyben a fizikai tárgyak hozzá kapcsolódnak az internethez, és azon keresztül egymáshoz.

 Úgy kell ezt elképzelni, hogy adatáramlás jön létre a számítógépek, az okoseszközök között, de akár az olyan tárgyak között is, mint egy táska, autó, doboz, narancs, gyógyszer, majdnem akármi. A vonalkód vagy a lopásgátló az áruházban a legegyszerűbb példák erre.

 A Dolgok Internetében összekapcsolódik a digitális világ a fizikai világgal, és ami létrejön, azt úgy nevezzük, hogy „kiberfizikai rendszer”.

 Az IoT terjedése elképesztő távlatokat nyit meg. Önmagában, bármilyen további fejlesztés, további technológia nélkül, szédítő lehetőségeket hoz az egészségügybe.

 A bűnözés teljes területe változásra kényszerülne, ugyanis bizonyos bűncselekményeket nem lehet többé elkövetni, vagy bár elkövethetőek, nem lehet megúszni azokat. A történelem folyamán mindig újabb és újabb bűncselekmény-típusok jelentek meg, miközben a régiek nem fogyatkoztak. Ez most már nem igaz.

 Az IoT arra jó, hogy összekapcsolja a digitális világot a fizikai világgal, cégeket, szervezeteket, hivatalokat, munkaállomásokat, országokat, ami által magasabb dimenzióba lép a monitorozás, az optimalizáció, a munkamegosztás, a koordináció és a környezetünk kontrollja.

 A negyedik ipari forradalom

 A negyedik ipari forradalom már elkezdődött. Két nagy korszaka lesz: az első körülbelül 2030-ig tart majd, a második 2045-ig, és azután érkezik az ötödik ipari forradalom.

 E korszakokban a cikksorozatban kitárgyalt technológiák beszivárognak a társadalomba, elterjednek, és szinte a felismerhetetlenségig megváltoztatják a világot.

 Hozzá kell szoknunk, hogy a technológiai fejlődés folyamatosan elavulttá tesz mindent körülöttünk – és bennünk. A fejlődés jó, szükségszerű, ami arra kényszerít minket, hogy az életstratégiánkat is folyamatosan fejlesszük. Ez néha kellemetlen lehet, ám végül a megnövekedett lehetőségek miatt meg fogja érni.

 

További izgalmas témák Beck Zsolt Válság vagy forradalom? című könyvében találhatóak. Rendeld meg itt: https://www.valsagvagyforradalom.hu

További cikkek

További cikkek

Pályaválasztási szempontok egy világjárvány árnyékában

Pályaválasztási szempontok egy világjárvány árnyékában

A szükség törvényt bont A szükség kényszerhelyzet, ami hatékony cselekvést kíván. A szükség pillanatai felfedik azokat a tartalékokat, melyek ott rejlenek bennünk, és amik békeidőben nem érhetők el. Az a sokszor meglepő bátorság, elszántság és ügyesség, mely...

Felébredsz, és 2030 van

Felébredsz, és 2030 van

Válság lesz vagy forradalom?  A 2019-es Válság vagy forradalom című könyvben arra vállalkoztam, hogy előrelátom az elkövetkező bő tíz évet, leírom, milyen lesz 2030, és milyen út vezet el oda.  Természetesen maradtam a kaptafánál, nem mindenre kiterjedően szerettem...

Feltörekvő technológiák

Feltörekvő technológiák

3. rész   3. rész  Az előző részek tartalmából  Cikksorozatunk első és második részében bemutattunk néhány feltörekvő technológiát, melyek idővel jelentős változásokat hoznak majd a világunkba és az életünkbe.  Ezek a technológiák a következők voltak:  1. zárt...